Jachthonden vereniging Oost-Groningen – JVOG

De KNJVOG is in 2019 omgevormd tot de JVOG,  dit op verzoek van de KNJV i.v.m. verandering in de organisatiestructuur. De JVOG is dus de vereniging die al meer dan 50 jaar verantwoordelijk is voor het organiseren van Hondenproeven in het Borgerswold park te Veendam. Zowel de trainingen als de proeven worden hier gehouden. Wij beschikken over goede trainingsmogelijkheden en trainers die veel ervaring hebben met het werken met jachthonden.

Wij organiseren van de eerste dinsdag van april tot de eerste zaterdag van augustus de trainingen op elke dinsdagavond. De SJP (hondenproef) wordt altijd gehouden op de eerste zaterdag van augustus. Onze trainingen richten zich hoofdzakelijk op het doel u een goede gebruikshond te bezorgen. Een hond die met plezier tezamen met u naar het veld gaat en graag voor u werkt.

Kijk voor meer informatie over trainingen en voor een inschrijfformulier bij Trainingen